[LeetCode] Binary Tree Traversal Collection

我们来看一下二叉树的结构,下面这是他的节点

struct TreeNode {
  int val;
  TreeNode *left;
  TreeNode *right;
};

前序遍历


vector<int> preorderTraversal(TreeNode *root) {
  vector<int> v;
  if (!root) return v;
  stack<TreeNode *> stk;
  TreeNode *cur = root;
  while (cur || !stk.empty()) {
    if (cur) {
      v.push_back(cur->val);
      stk.push(cur);
      cur = cur->left;
    }
    else {
      // finish visited left child tree
      cur = stk.top(); stk.pop(); // trace back to parent node
      cur = cur->right;
    }
  }
  return v;
}

中序遍历


vector<int> inorderTraversal(TreeNode *root) {
  vector<int> ans;
  stack<TreeNode *> stk;
  TreeNode *node = root;
  while (node || !stk.empty()) {
    while (node) {
      stk.push(node);
      node = node->left;
    }
    if (!stk.empty()) {
      node = stk.top();
      ans.push_back(node->val);
      stk.pop();
      node = node->right;
    }
  }
  return ans;
}

后序遍历解法-1


vector<int> postorderTraversal(TreeNode *root) {
  unordered_map<TreeNode *, bool> m; // mark the node if visited first time
  stack<TreeNode *> s;
  vector<int> ans;
  while (!s.empty() || root) {
    while (root) {
      s.push(root);
      m[root] = true;
      root = root->left;
    }
    if (!s.empty()) {
      TreeNode *curr = s.top();
      s.pop();
      if (m[curr]) {
        s.push(curr);
        root = curr->right;
        m[curr] = false;
      }
      else {
        ans.push_back(curr->val);

      }
    }
  }
  return ans;
}

后序遍历解法-2


vector<int> postorderTraversal(TreeNode *root) {
  vector<int> ans;
  if (!root) return ans;
  stack<TreeNode *> s;
  s.push(root);

  TreeNode *curr, *prev = NULL;
  while (!s.empty()) {
    curr = s.top();
    // visit the none-children node or visit node with its children visted
    if (!curr->left && !curr->right ||
      prev && (prev==curr->left || prev==curr->right)) {
      ans.push_back(curr->val);
      s.pop();
      prev = curr;
    }
    else {
      if (curr->right) s.push(curr->right);
      if (curr->left) s.push(curr->left);
    }
  }
  return ans;
}

层级遍历


vector<vector<int> > levelOrder(TreeNode *root) {
  vector<vector<int> > ans;
  if (!root) return ans;
  vector<int> level;
  queue<TreeNode *> que;
  que.push(root);
  while (!que.empty()) {
    que.push(NULL);
    level.clear();
    while (que.front()) {
      TreeNode *tmp = que.front();
      que.pop();
      level.push_back(tmp->val);
      if (tmp->left) que.push(tmp->left);
      if (tmp->right) que.push(tmp->right);
    }
    que.pop();
    ans.push_back(level);
  }
  return ans;
}